Om vårt projekt med EU-elevambassadörer som tillfälligt förtöjt i hamn.

Efter den studieresa till Köpenhamn som våra EU-elevambassadörer genomförde i mars, så samlades de i början av april för att välja hur de önskade att arbeta vidare med att sprida sina kunskaper, väcka engagemang och nyfikenhet för EU. De hade tidigare fått önska och ge förslag i sin tidigare utvärdering, under frågerubriken ”Sprida och inspirera! Men hur?” Önskemålen redovisades under träffen:

Träffen mynnade ut i en lista på olika arbetsuppgifter som tillsammans skulle leda fram till ett välorganiserat och genomtänkt Skolval2024 den 24 maj.

  • Arbeta i vallokalen
  • Affischer
  • Undervisa elever på 4-6
  • Undervisa elever 7-9
  • ”Lära lärare”
  • Skapa schema över valdagen för röstande klasser, vallokalsarbetare och ansvariga lärare
  • ”Pimpa” och ställa  i ordning vallokalen
  • Skapa förslag till idéer för lärare för att uppmärksamma europafrågor och EU

Arbetsuppgifterna samlades i ett levande dokument: En tabell skapades så att det blev tydligt vem som skulle göra vad, när och vem som tog ett särskilt ansvar för att hålla ihop uppgiften. I detta dokument har sedan länkats olika arbetsdokument för de olika arbetsgrupperna. T ex har undervisningsgrupperna lagt in sina presentationer för sina lektionspass för att inspirera andra och kunna få feedback, schemagruppen har lagt in schemat för dagen – allt har varit samlat i denna tabell.

Jag har varit ”spindeln” som har hållit samman arbetsdokumentet, men olika lärare har varit delaktiga. Exempel på detta: Vår bildlärare Aniela Loredo har stöttat och handlett gruppen som valde att inspirera och väcka nyfikenhet med hjälp av affischer:

Eleverna som valde att undervisa elever på mellanstadiet fick stöd och handledning av mig och Emma Ahlm under ett par träffar. Men på grund av tidsbrist fick vi släppa kontrollen och förlita oss på eleverna som välkomnades av lärare och mellanstadieklasser på Oxievångsskolan, Tingdammskolan och Kungshögskolan. Ett stort tack till alla lärare som var positiva till elevernas önskemål och välkomnade deras initiativ!  Följande bild är lånad ur en av elevpresentationerna och illustrerar en lektionsplanering.

Den 24 maj var det dags för den stora dagen då  ”Skolval2024” skulle äga rum i ”Gröna rummet”, som iordningställts till vallokal. Under ”Skolval2022” fick vi alldeles för många ogiltiga röster, så detta var vårt största mål – att informera och lära elever att rösta på rätt sätt. EU-elevambassadörerna hade i uppgift att förklara för sina klasskamrater före valdagen hur det går till att rösta. Men det behövdes aktivt arbete av vallokalsarbetarna för att informera och stötta eleverna i processen att rösta på rätt sätt, enligt anvisningar.

Schemat som ett par EU-elevambassadörer skapat i god tid fungerade, och tack vare positiva och flexibla lärare  – så ”flöt” processen på utan allt för stor köbildning.

Det var god stämning bland valarbetarna under dagen och jag fick frågan om man som elev måste ansöka på nytt om att få vara skolans ”EU-elevambassadör”, eller om man får fortsätta automatiskt till hösten. Jag blev överraskad över frågan eftersom jag endast hade haft ”Skolval2024” i sikte, och egentligen inte tänkt något på någon fortsättning av projektet. Men det hade tydligen eleverna!

Så nu sonderar jag terrängen och analyserar EU-elevambassadörernas utvärdering och kan konstatera att de 18 elever som hitintills har svarat har upplev sina uppdrag som meningsfulla, roliga och lärorika. Ingen elev tycker att det har varit problematiskt att avstå ordinarie lektioner då och då, och de är positiva till att arbeta med elever i andra klasser än sina egna. Tio elever svarar att de till fortsätta att vara EU-elevambassadörer nästa termin, sju svarar ”kanske”. En elev går vidare till gymnasiet.

Ja, vårens EU-projekt är avslutat, men ligger tillfälligt i hamn. Till hösten seglar vi vidare, vilken kurs – det beror på vindar och elevernas tankar! Självklart ska vi ta tillvara på våra EU-elevambassadörers kompetens och engagemang. Det blir en fortsatt spännande resa!

 

Please follow and like us:

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *