Om en särskild satsning inför Skolval2024 med hjälp av Oxievångsskolans EU-elevambassadörer

Den 9 juni i år är det val till Europaparlamentet. Det är ett mycket viktigt val, då flera av våra globala mål är under press och Europeiska Unionen är en viktig mötesplats för att diskutera, hantera och lagstifta kring åtgärder för att vi ska kunna nå de globala målen.

När det 2019 var val till EU var det endast 55% procent av de svenska röstberättigade EU-medborgarna som gick till valurnorna. Det var endast 4,2 miljoner av närmare 7,6 miljoner som använde sin röst! Varför så lågt valdeltagande?

Det finns flera tänkbara anledningar till detta: Att Sverige geografiskt ligger norröver en bit från europeiska kontinenten och att många därmed kanske saknar samhörighet, samt att Sverige inte varit drabbad av krig på egen mark de senaste 200 åren är två. Ett tredje kan vara okunskap. Hur många känner till att Sverige sedan 1995 har två parlament, ett i Stockholm och ett i Bryssel/Strasbourg? Hur många känner till att EU är en lagstiftande makt och att beslut i EU påverkar Sveriges kommuner, regioner och riksdag på många olika plan?

Om det låga valdeltagandet beror på okunskap, så vill vi vara med att förändra detta. Vi tror på skolans kraft och på Oxievångsskolan gör vi nu en extra satsning inför EU-valet i hopp om att så många elever som möjligt går hem och lyfter frågor om hållbarhet, den europeiska dimensionen och vikten av att lägga sin röst den 9 juni.

I höstas var SO-lärarna på studiebesök på Europa Experience Copenhagen  för att få mer kunskap om EU. Vi fick lyssna till en inspirerande föreläsning om EU med fokus på demokrati och demokratiska dilemman,  och vi kände direkt att vi ville att våra elever skulle få möjlighet att ta del av detta – så vi började planera för en studieresa till Köpenhamn för våra elever, en studieresa som blev verklighet i början av mars och som föregicks av en del förberedelser:

En morgon fick jag möjlighet att kort informera all personal och elever på högstadiet om EU, samt presentera vår tanke om att rekrytera EU-elevambassadörer för att sprida kunskaper och inspirera inför Skolval2024 som vi planerar äga rum den 24 maj. Det löste vi genom en digital sändning för alla klasser under ”klasstiden” som finns på schemat på måndagar. Den digitala föredragningen avslutades med en fråga om: ”Vill du bli EU-elevambassadör?”

Vi fick tyvärr inte så många ansökningar från våra nior, men desto fler från engagerade sjuor och åttor. Den första mars åkte vi över sundet, delade upp oss i två grupper och hade följande följande program i vår hand:

Fler bilder och information från dagen finns på skolans instagramkonto: @globalamalenpaov

Föreläsningen som eleverna fick ta del av var på engelska och hade fokus på vårt klimat och vilken roll och betydelse EU har både för att motverka klimatförändringar – men även hur man arbetar för att hantera de konsekvenser som klimatförändringarna leder till.

Vi valde att besöka Frihedsmuseet för att få mer kunskap om hur det andra världskriget drabbade och påverkade människor i Danmark, i vårt närområde. När EU bildades, så var det för att främja fred, bygga broar och skapa samhörighet i stället för att splittra. Att besöka Frihedsmuseet kan bli en en ögonöppnare för hur Öresund var en vattendelare mellan krig och fred och vad det i praktiken innebar för enskilda individer i Köpenhamn att leva under tysk ockupation.

Vad tyckte våra elever som deltog? 25 elever av 32 fyllde i utvärderingen och jag kan inte låta bli att visa er (tyvärr otydliga) klipp från svaren:

Utvärderingen visar oss att eleverna upplevde studieresan till Köpenhamn som både rolig och meningsfull. Studiebesöken på Europa Experience Copenhagen och Frihedsmuseet var gratis och vi åt medhavd matsäck i parken. De kostnader dagen medförde var tågbiljetter och vissa vikariekostnader. Så vad får vi då för pengarna?

Häromdagen samlade vi våra EU-elevambassadörer och inventerade vad olika elever vill utföra för arbetsuppgifter inför våren. Många är entusiastiska och under vårterminen kommer elever att arbeta med att förbereda inför ”Skolval2024” med att lära om EU för elever på både högstadiet och mellanstadiet. Eleverna kommer att synliggöra EU-frågor med hjälp av affischer och TV-monitorer, de kommer att ge lärare tips till hur de kan uppmärksamma EU-dagen och hur lärarna kan få in den europeiska dimensionen i undervisningen.

Vi har ändrat datumet för när våra elever ska rösta. Den 24 maj genomför vi Skolval2024, då kommer våra EU-elevambassadörer att ha gjort ett schema för röstningen, e kommer att organisera för att bistå elever i vallokalen och att se till att valet sker enligt alla de demokratiska principer och riktlinjer som finns.

 

 

 

Please follow and like us:

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *