”Polska bokklubben” har fått stipendium av ”Natur & Kultur!”

”Polska bokklubbens” medlemmar består av sju lärare som är verksamma på tre olika skolor i Malmö. Vi lärde känna varandra för fyra år sedan och har sedan dess regelbundet träffats för att fortbilda oss, stötta varandra för olika projekt och utbildningsfrågor. Vi trivs bra tillsammans, och träffas regelbundet med vår bokklubb som utöver litterära samtal även bjuder på god mat, dryck, glada skratt och diskussioner och utbyten kring de utmaningar som finns i vår samtid. Polska bokklubben är tacksamma och stolta över att ha fått ett stipendium på 50 000 kronor av Natur & Kultur för att genomföra en studieresa:

https://www.nok.se/priser-stipendier-stod/stipendier/resestipendium/2023-ars-stipendiater/ :Heléne Nyrén, lärare i SO på Oxievångsskolan ska tillsammans med sex kollegor från tre olika skolor i Malmö stad besöka Utyöa och Voksenåsen i Norge, platser där arbete för demokrati och allas lika värde sker. Syftet är att lära mer om hur man arbetar för att främja demokrati och motverka antisemitism och rasism i vårt grannland, vilket kan användas i skolans arbete här i Sverige.”

För er som är intresserade av att veta mer om oss och ”Projekt Gränsland” får lov att läsa vidare nedan, där jag har saxat ut vår stipendieansökan:

”Våren 2020 fick vi, tre skolor och sju lärare, ynnesten att vara med på en utbildning samt resa för att fördjupa kunskapen om Förintelsen tillsammans med SKMA. Det var en resa och utbildning som berörde oss lärare och våra elever som deltog djupt. Denna utbildning och resa kom att bli oerhört viktig och för oss lärare förändrade det vårt sätt att undervisa om Förintelsen och hur vi såg på vårt uppdrag att värna om demokratin. Vi sa till varandra: Detta måste vi fortsätta med! Med stöd av SKMA tog vi, året efter, över stafettpinnen och ordnade utbildningen själva (med stöd av SKMA och Malmö stad). Detta gjorde vi även detta läsår, så sammanlagt har vi nu åkt på tre resor och utbildat över hundra elever som blir ambassadörer och som själva uppmuntras att fortsätta arbeta mot rasism och för demokrati när de kommer hem. Nu arbetar vi fram ett framtida lokalt projekt, som vi kallar ”Gränsland”. Det innebär att vi avser att samverka med lärare i Danmark och Norge kring frågor som berör Förintelsen i de nordiska länderna, samt att vi vill fördjupa oss i och anta de utmaningar som det innebär att leva i ”gränsland” idag. Om vi skulle få stipendiet skulle vi använda pengarna till att resa och besöka Voksenåsen i Norge för att fortbilda oss och fortsätta utarbeta vårt projekt ”Gränsland”. Vi är:

Annika Orsvall & Sara Svensson på Sorgenfriskolan, Malmö

Annika Jeppson & Martin Björnberg på Fågelbacksskolan, Malmö

Heléne Nyrén, Stina Holm & Alexander Bergquist på Oxievångsskolan, Malmö

Vi har goda kunskaper om Förintelsen och dess olika faser, men vi behöver fördjupa oss och få mer kunskaper om Förintelsen i det lokala perspektivet (Malmö) och i de nordiska grannländerna. Vilka spår av Förintelsen kan vi finna? Hur har man arbetat för att motarbeta antisemitism och främlingsfientlighet efter kriget? Hur arbetar man idag för att främja demokrati och motverka antisemitism och rasism i de olika länderna? Om vi får möjlighet att åka till Oslo, Voksenåsen och Utöya – så skulle vi få goda möjligheter att utarbeta utbildningsprojektet ”Gränsland” för våra elever.  Vi har tillsammans ett intresse att utveckla våra kunskaper för att stärka vårt demokratifrämjande arbete i skolan.

Vi är ju en grupp som söker detta stipendiet tillsammans, och vi är övertygade om att summan skulle ge oss som grupp en injektion till att arbeta vidare med vårt utbildningsprojekt ”Gränsland”. Det innebär att vi arbetar stärkta för demokrati, mot rasism och för integrationsfrågor i framtiden.”

Det som händer härnäst är att vi ska ta kontakt med Voksenåsen för att skapa oss ett program för vår studieresa som vi planerar ska äga rum i början av höstterminen 2024.

Please follow and like us:

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *