”Det är viktigt att arbeta framåt även i tider av kris.”

I morgon är vi ett gäng lärare i Malmö stad som har ”frigjorts” några timmar för att kunna arbeta vidare med förberedelserna inför ”Hågkomstprojektet”.

”Vi har gjort en ansvarsfördelning mellan oss lärare för att kunna fördjupa oss i det vi ska ansvara för under för- och efterseminarierna. Det är svårt att ersätta den specialkompetens som SKMA:s pedagog Niclas Blom har, men en god effekt av att vi axlar ansvaret tror jag blir att nivån generellt kommer att höjas för den ordinarie undervisningen om Förintelsen, antisemitism och rasism. Under arbetets gång kommer det att ske fördjupade pedagogiska och metodiska samtal oss lärare emellan, det är värdefulla möten – även om de inte är direkt mätbara i tabeller och diagram. För mig är det viktigt att arbeta och gå ”all in”, trots att pandemihotet finns över oss. Det är viktigt att arbeta framåt även i tider av kris.” 

Förra veckan publicerade SKMA:s nyhetsbrev en artikel som beskriver det konstruktiva arbete som sker på några av stadens skolor. Rubriken för artikeln är ”SKMA:s insats i Malmö har betytt mycket för oss”, och den sista meningen i artikeln har jag satt som rubrik för detta inlägg. Och texten i kursiv stil är en del av artikeln som jag länkar här:

https://skma.se/blogg/2021/03/skmas-insats-i-malmo-har-betytt-mycket-for-oss/