Om att arbeta för en god utbildning för alla under rådande pandemi.

Pandemin slår hårt mot arbetet att uppnå de Globala målen 2030. För första gången på 30 år kan vi ana en tillbakagång vad gäller global mänsklig utveckling. I detta blogginlägg ägnar jag mig särskild uppmärksamhet till det fjärde globala målet. #4 God utbildning för alla.

UNDP uppskattar att 60% av världens barn står utan utbildning på grund av nedstängningar och andra orsaker i pandemins spår. Som vanligt slår det som hårdast mot de som redan ligger, 86% av barn i utvecklingsländer står utan grundskoleutbildning – barn som behöver sin utbildning som mest.

När skolor stänger och möjligheter till utbildning försvinner för barn och ungdomar, så drabbas flickor särskilt hårt. Man ser nu en direkt ökning av barnäktenskap, sexuella övergrepp och tonårsgraviditeter i världen – vilket kan sättas i samband med utebliven skolgång. Grundläggande utbildning för barn och ungdomar har en avgörande betydelse för att stärka ett lands utveckling vad gäller hälsa och levnadsstandard.

Barn och ungdomar som lever i en digital miljö får sin utbildning tillgodosedd i högre grad och tillgång till internet är i många fall avgörande för att kunna tillgodogöra sig utbildning under pandemin. Pandemin riktar strålkastarljuset mot ”den digitala klyftan” i vår omvärld. Den finns på internationell nivå, men även inom länder och då mellan stad och landsbygd, samt på individnivå där inkomst spelar roll.

Bild av Pete Linforth från Pixabay

I Malmö stad undervisas högstadieelever för närvarande på distans, på grund av den höga smittspridningen. Undervisning på plats i den fysiska skolan är den bästa, och den digitala miljön kan inte kompensera all undervisning och möten mellan människor som möjliggörs i skolan. Men som ett alternativ till ”nedstängning” och ökad smittspridning är möjligheten att undervisa på distans som vi har getts förtroende till under vårterminens första veckor ett privilegium, för såväl lärare som elever.

Men hur fungerar det då, rent praktiskt? Följ med mig under en av mina arbetsdagar under veckan som gick:

Onsdagen den 20 januari 2021

Jag började morgontimmarna med att svara på ett par mail och att ge elever feedback på uppgifter de arbetat med i de digitala skrivböckerna. De digitala skrivböckerna finns som dokument för mig i Google Classroom. Jag påminner mig själv om att prioritera att ofta ge återkoppling på elevernas uppgifter nu när de arbetar på distans – så att de inte upplever att de matas med uppgift, efter uppgift – utan att bli sedda och bekräftade för sin arbetsinsats.

En stund före dagens första lektionen tittade jag igenom lektionsplaneringen som jag publicerat på siten och öppnade upp de flikar som jag skulle använda under lektionsgenomgången,

                https://sites.google.com/skola.malmo.se/fokusmedelhavet/7e

Därefter klickade jag mig in på länken för googlemeet som finns i publicerat i Google Classroom för att ta emot eleverna. Några elever var på plats före mig och hade någon form av ”korridorshäng”. Efter ett par minuter in i lektionen var vi alla på plats och eleverna aktiverade sina kameror för att visa sig för varandra under uppropet. Jag har börjat med ”upprop”,  för vi alla ska få höra varandras röster även om det bara är för ett par sekunder.

Efter att ha visat eleverna dagens planering körde vi igång. Lektionen kom att innehålla såväl lärarledd genomgång med högläsning, som studietekniska elevaktiviteter. Under lektionen skapar jag ett ”extrameet” och lägger i chatten. Det fungerar som ett grupprum och dit kan eleverna gå in för att möta mig om det behöver lite extra stöttning. Där är det lugnt och skönt och vi kan prata utan att andra elever hör eller att vi störs av omgivningen.

Vid lektionens återsamling aktiverade alla elever sina kameror, jag samlade ihop lektionen, gav möjlighet för eleverna att ställa frågor och rundade av. Vi vinkade hej då till varandra, och några elever satte på sina mikrofoner för att artigt tacka och önska mig en trevlig dag.

Under lektionen därpå följde proceduren med att starta upp: se över planeringen, öppna upp alla flikar som ska visas, klicka in i googlemeet och ta närvaro genom att säga hej till varandra.  Den här lektionen hade jag tillsammans med en av skolans elevassistenter, som på plats handleder elever som följer distansundervisningen i skolans lokaler. Under lektionen arbetade eleverna med att beskriva bilder och visa sina kunskaper kring judendomen i ett dokument som de tilldelats i Google Classroom.

                    https://sites.google.com/skola.malmo.se/fokusmedelhavet/7g

Under dagens tredje och sista lektion skulle vi få besök av Peter Vig, som erbjudit sig att berätta om judiskt liv och judisk identitet för våra elever i årskurs 7. Men först ville jag samla ihop eleverna genom att högläsa ett kapitel ur boken ”Mörka krafter”.

Därefter gav jag den länk till googlemeet som Peter i förväg hade skickat till mig. Jag lade den i ”chatten” och lät eleverna klicka sig in. Peter började med att hälsa alla eleverna vid namn, och alla eleverna visade sig med aktiverade kameror för att Peter skulle kunna se vilka han skulle tala till.

För att det tekniska skulle fungera fick vi under ”visningen” stänga våra kameror, och någon elev tipsade om att alla skulle klicka på Peter och fästa honom på startskärmen – för att hans visning skulle bli tydligare. Under Peters berättande kunde jag följa elevernas frågor i chatten och släppa in eleverna i samtalet när det passade. Som en slags moderator på en mässa.

Peter var mycket tydlig i sitt berättande och hade närvaro i mötet med elevernas frågor. Många elever ställde kloka och uppriktigt nyfikna frågor kring judendomen, regler och riter. Det fungerade över förväntan och i framtiden kan det nog bli mer av digitala studiebesök och möten: Det kräver ingen logistikplanering, inga resekostnader och riskanalyser. https://sites.google.com/skola.malmo.se/fokusmedelhavet/7a

När skoldagen var slut, så fortsatte jag min arbetsdag med att göra en virutell resa till ett seminarium som handlade om forskning kring undervisningen av Förintelsen. Med hjälp av Zoom kunde vi samlas från olika delar av Sverige och lyssna till forskare som fanns på plats i USA som resonerade kring frågan: Vad är meningen med forskning och undervisning om Förintelsen, ser vi någon effekt? En timmes input med hjälp av några klick!

När skolorna nu planerar för en återgång till den fysiska skolmiljön – så hoppas jag att man gör det i en takt som är både trygg för oss som ska vistas tillsammans i den fysiska skolans utrymmen, samtidigt som man vågar tänka utanför boxen och tillåta olika lösningar. Min önskan är att vi tar vara på det som fungerar med digital undervisning och utvecklar, samt använder den fysiska miljön till den undervisning där den är avgörande för ämne och elev.

En undervisning i digital miljö med ordinarie lärare är i nuläget bättre än undervisning i fysisk skolmiljö där ordinarie lärare är hemma på grund av symptom, sjukdom, vab eller familjekarantän. Självklart är det en förutsättning att elever som är i behov av extra pepp och stöttning ges möjlighet till handledning av personal på plats. Lärare och elever vill att skolan ska fungera som vanligt, men under rådande pandemi får vi arbeta för att göra det bästa av situationen.

Och sett ur ett globalt perspektiv har lärare och elever i Malmö stad goda möjligheter till att arbeta för god utbildning till alla.

Källor:

https://www.se.undp.org

https://www.globalamalen.se

https://globalportalen.org

 

Please follow and like us:

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *