Att pröva och våga ompröva undervisningen med kontroversiella frågor

”Stå stadigt när det blåser i klassrummet!” – så valde vi till slut att underrubricera den workshop jag och Emilia Nilsson genomförde på PML18. Stå stadigt när det blåser! Vad kan dölja sig bakom en sådan rubrik?

I våras blev vi tillfrågade om vi ville prata om vår undervisning på PML18. Inget specifikt, utan frågan som ställdes gav oss full frihet till skapa vårt eget program. Anledningen till att just vi blivit tillfrågade är att vi med hjälp av våra lärarbloggar öppnar våra stängda klassrumsdörrar på glänt och visar omvärlden vår undervisning och våra tankar kring den.

Emilia och jag arbetar på samma skola, men har aldrig fysiskt varit tillsammans i våra klassrum, inga klassrumsbesök á la kollegialt lärande. Många gånger har jag önskat att besöka henne, men tiden är knapp och arbetsuppgifterna allt för många. Det blir helt enkelt inte av. Ändå vet jag vad som sker i Emilias undervisning och vad hon har för tankar kring pedagogik, metodik och värdegrundsfrågor. Jag läser nämligen vad hon skriver på sin blogg. När vi då möts i personalrum och trapphus, så växlas ofta några snabba frågor som till exempel:  ”Hur gick det med..?” ”Jag håller fullständigt med dig om…” och ”Skulle vi inte kunna…?

När vi fick frågan om att berätta om vår undervisning, hade vi tidigt klart för oss att vi ville möta andra lärare för att diskutera och arbeta med det som vi tycker är mycket angeläget, men samtidigt väldigt svårt. Vi ville diskutera hur man kan ta sig an uppdraget att låta eleverna diskutera kontroversiella frågor i en skolmiljö där vi dagligen möts av olika former av utmaningar.

  • Vad har vi för utmaningar i våra klassrum idag som ensamma lärare?
  • Vilka metoder kan man använda för att få till en undervisning där eleverna kan ges möjligheter till att diskutera heta frågor och utveckla samarbetskompetenser – när vi samtidigt befinner oss i ett rum bland andra människor som möts med olika förutsättningar, erfarenheter, kunskaper och förmågor?

Vi förberedde vår workshop genom att bygga upp en site med rubriken: ”Stå stadigt när det blåser i klassrummet!”. På siten byggde vi upp strukturen för hur vi tänkte oss upplägget, samt det material vi skulle använda. Vi ville här visa vikten av ämnet, kopplat till läroplanen. Men även hur vi prövar oss fram i vår undervisning för att implementera rutiner för ett gott samtals- och samarbetsklimat. Därför lät vi våra deltagare arbeta sig igenom frågeställningarna, med de metoder vi använder och prövar i vår undervisning.

Hur gick det då med vår workshop i detta angelägna ämne? Å ena sidan så kom det få deltagare. Vi hade sju deltagare på förmiddagen och tre på eftermiddagen. Å andra sidan, så var deltagarna som kom där av fri vilja och hade ett stort intresse för frågeställningar och problematiken, där olika lärarröster  visade oss än mer hur svårt och komplext ämnet är.

”Att våga pröva och ompröva undervisningen med kontroversiella frågor” är något som vi både vill och behöver fortsätta att arbeta vidare med.

 

Please follow and like us:

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *