Vi har ett resultat, men lärprocesser och vårt arbete för demokratin fortsätter

Strax efter att vallokalerna stängts runt om i landet, kommer resultatet av Skolval2018 att publiceras och göras offentligt. Vi har haft en veckas arbete med information och organisering inför Skolval2018, som genomfördes en förmiddag då 420 elever gick till vår vallokal för att rösta. Vi har ett resultat som kan vara intressant att analysera och diskutera – men i min reflektion så är det processen som varit av störst värde.

Vi har haft 15 elever som har arbetat extra med skolvalet. De har haft olika uppdrag som att informera klasser, göra affischer, arbeta fram körschema för de röstande klasserna, samt ställa i ordning vallokalen, ta emot och räkna röster. Eleverna har visat engagemang och intresse för uppgifterna och utan deras arbete hade det varit omöjligt att genomföra Skolval2018. De 15 eleverna har missat ordinarie undervisning, men har haft möjlighet till att utveckla och befästa det vi så fint kallar för ”entreprenöriella” förmågor.

Valurnan

Som ämneslärare har det varit roligt och energibringande att få arbeta fram och diskutera process och innehåll kring Skolvalet2018, tillsammans med andra engagerade ämneskollegor. Att få lov att arbeta för och vara en del av demokratin, är ju som kärnan kring varför vi valt att undervisa i samhällskunskap.

Processen med skolvalet har väckt intresse för politik hos många elever och nu gäller det att hålla detta intresse vid liv. När eleverna var i vallokalen, synliggjordes det stora värdet av att eleverna får möjlighet till att praktisera hur det går till en vallokal. Att på riktigt förstå hur det går till, vilka regler som gäller och hur ens röst ska förbli giltig – det skapar en trygghet och förberedelse inför den dagen då det är dags att lägga sin röst i valurnan nästa gång det är val till riksdag, landsting och kommuner.

Under veckorna som har varit, så har jag även förstått att vi har elever som förklarar för sina föräldrar vad partierna står för, hur det går till att rösta och att det är viktigt att de tar sig till vallokalen. Våra unga är intresserade av politik och demokratiska processer, det här intresset behöver vi hålla vid liv och uppmuntra.

I maj 2019 är det dags att gå till valurnorna igen. Valet till EU-parlamentet kan bli en rysare. Valdeltagandet brukar vara lägre än vid valet till Riksdagen, ändå är det så många frågor och utmaningar som är på den framtida politiska agendan.

Under veckan kommer jag att skicka frågan till ordföranden för skolans elevråd om hon vill ta upp till diskussion huruvida vi även ska arrangera och genomföra Skolval2019. 

Under kommande veckor följer vi och sätter oss in i  processen kring bildandet av Sveriges nya regering och Riksdagens öppnande.

Please follow and like us:

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *