Uppdrag Medelhavet – uppgifter fulla med mening!

När jag utformar mina arbetsområden har jag ett ”ramverk” som jag följer och som eleverna över tid känner igen sig i.

 1. Genomgång av LPP:n och diskussion kring denna.
 2. Baslektioner där vi arbetar med centrala begrepp och stoff som berör det centrala innehållet, samt övningar kring de förmågor jag valt att vi ska fokusera kring.
 3. Tid för fördjupande och skapande uppgift.
 4. Repetition och redovisning.
 5. Summativ bedömning och utvärdering.

Det här inlägget kommer att handla om hur elevernas fördjupningsarbeten fick ett större värde genom att de publicerades på en digital anslagstavla.

När vi arbetade med ”Projekt Medelhavet” förra terminen utarbetade jag några olika uppdrag som eleverna kunde välja att arbeta med. Jag bad eleverna att välja uppdrag efter intresse. Det fanns möjlighet att samarbeta i grupp, eller att lösa uppdragen på egen hand. Jag berättade för dem att uppdragen skulle redovisas digitalt inför alla sjuor på skolan, under förutsättning att man lämnade in sitt arbete i tid. Deadline skulle hållas av två skäl: Min arbetsbelastning, samt elevernas medvetenhet om att ”tåget inte väntar”.  Eleverna fick även information om att ingen summativ bedömning av fördjupningarna skulle ges, däremot skulle elevarbetena komma att användas i den summativa bedömningen.

Om du vill veta mer om hur jag gick till väga är du välkommen att läsa vidare.

Jag började med att göra en site för uppdragen: https://sites.google.com/skola.malmo.se/uppdragmedelhavet2017/startsid

Eleverna fick välja mellan sju olika uppdrag. Varje uppdrag har instruktioner på siten i form av en Googlepresentation: 

 • Medelhavet är full med plast!
 • Var barn sover…
 • Olympiska spelen
 • Min historia!
 • Mat från Medelhavet
 • Turistguide vid Medelhavet
 • Flykt över Medelhavet

Eleverna fick ungefär 5 h av lektionstid till att arbeta med uppdragen, vilket var tillräckligt med tid för att få arbetet att bli effektivt.

När tid för inlämning hade passerat, så hade jag fått in elevarbeten från de flesta eleverna. Dessa hängde jag upp på en ny site. Den här siten är dock inte öppen för hela världen, den är tänkt att vara begränsad till att läsas av eleverna i årskurs sju på Oxievångsskolan. Men den ser ut så här:

 

Eleverna redovisade digitalt i olika former…

Google presentationer. En grupp killar spelade in när de lagade ”mat runt Medelhavet” och länkade in i sin presentation.

 

 

 

 

 

Prezis.

 

Film med ”greenscreen”. Självklart fick ”Bloopers” utrymme!

 

 

 

 

 

Google dokument. Elever bjöd på sina egna erfarenheter.

 

Vad är poängen med att synliggöra och redovisa elevarbeten digitalt? 

Det är viktigt att elevernas fördjupningar får ett värde för andra, att det finns en mottagare. Då ökar elevernas benägenhet att prestera bättre och det finns en större mening med arbetet. När elevarbetena fanns upphängda på siten fick eleverna en lektion till att klicka sig runt och ta del av olika arbeten. Ganska kravlöst, men jag uppmanade dem att se till att orientera sig bland olika ämnen och reflektera kring olika sätt att hantera uppgifterna på. Jag uppmanade dem också att visa respekt för varandras arbeten och att vara ödmjuk kring att det finns brister, men att ta lärdom av hur man kan lösa uppgifter på olika sätt. Detta skötte de galant! De visade stor nyfikenhet kring arbetena. Jag skulle tro att det var särskilt intressant att se hur kompisar i andra klasser hade löst sina uppgifter.

Dags att summera…

Så blev det då dags för den summativa bedömningen då den fördjupande och skapande uppgiften fick än mer mening:

Under en lektion fick eleverna välja en skrivuppgift bland flera. De skulle skriva sin skrivuppgift med penna och papper, men fick lov att använda sig av elevarbetena och eventuella länkar i arbetena som stöd och underlag till sin skrivuppgift.

Här finns skrivuppgifterna som jag använde som underlag för min bedömning:

Bedömningsuppgifter: Uppdrag Medelhavet

Här finns några elevexempel på lösningar:

Elevexempel: Skrivuppgifter Uppdrag Medelhavet 

Och nu är det dags för mig att arkivera ”Projekt Medelhavet”, stänga och gå vidare mot nya äventyr.

Site till projekt ”Medelhavet”.

 

 

 

 

 

Please follow and like us:

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *