Äntligen lite ordning och reda!

Medelhavet2017 är namnet på den googlesite jag gjort åt mig själv och mina elever. Äntligen är den på plats och introducerad bland eleverna. Siten finns som ett sätt att kommunicera med mina elever och är ett sätt för mig själv att få ordning på planeringar, lektionsplaneringar och material.

Jag har lärt mig att hantera enklare kommandon för att bygga en googlesite. Och det är de kunskaper jag har. Enklare kunskaper om enklare kommandon. Vad gäller färger och layout, så finns det mycket mer att önska. Men jag har hittat en struktur som är enkel och som fungerar för eleverna. Och jag håller mig till den för att eleverna ska känna igen sig.

 

På sitens första sida lägger jag material, länkar, planeringar, uppgifter och annat som har använts i undervisningen, eller som extra resurser som eleverna kan använda sig av.

Klicka på https://sites.google.com/a/skola.malmo.se/medelhavet2017/ för att ta en närmare titt.

Just nu finns det en LPP, en ”Vad ska du kunna?”-presentation och hänvisningar till länkar som kan vara användbara när eleverna förbereder sig inför bedömningen nästa vecka. Efter hand som arbetsområdet växer, så kommer även sitens innehåll växa fram.

Längst upp på sitens framsida ser ni klassbeteckningarna för alla mina klasser. Där kan eleverna klicka för att se lektionsplaneringarna, vad som planerats för lektionen. Och jag kan klicka för att hålla koll på vad jag gjort med respektive klass.

Om en elev är sjuk, så kan eleven arbeta hemifrån, eller se vad som missats. Det gör det lättare för eleverna att hänga med under kommande lektion. Intresserade föräldrar kan också följa skolarbetet lättare för att stötta sina barn. Mina kollegor kan få en uppfattning om vad som sker bakom min stängda klassrumsdörr.

Min googlesite är tillgänglig för alla på internet. Eleverna får länken via google classroom, efter det kan de favoritmarkera länken och ha den snabbt till hands i sin dator.

 

Please follow and like us:

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *