Tankar kring skolans värdegrund och uppdrag

Ligger i startgroparna inför en ny termin.  Efter en lång ledighet med fysiskt arbete känner jag mig redo och peppad att möta skolans värld igen. För att värma upp och komma igång roar jag mig med att läsa igenom den första delen i grundskolans läroplan som handlar om ”Skolans värdegrund och uppdrag ”

Det är en vacker och viktig text om den svenska skolans uppdrag och jag känner mig mycket bekväm över att arbeta i en organisation med det uppdrag som beskrivs och med den värdegrund som uppdraget vilar på.

Jag slås även över utmaningarna att stå upp inför de krafter och rörelser som utmanar den värdegrund som vårt skolsystem vilar på. En läroplan är en färskvara som följer sin tids strömningar och värderingar, och som fastställs av politiska beslut.

När folkskolestadgan infördes 1842 var det huvudsakliga uppdraget att öka läskunnigheten hos befolkningen, så att de kunde läsa sin Bibel. Kyrkan och folkskolan var starkt knutna till varandra. Med urbanisering och industrialisering fick folkskolan uppdraget att överföra kunskaper som kunde möta det nya samhällets behov. Skolan fick även uppdrag att uppfostra proletariatets barn.

Först efter det andra världskriget infördes samhällskunskap som ämne och från samhällets sida fanns en ambition att utveckla demokratin och skolans uppdrag.  I dag utvecklas vårt samhälle i snabb takt och skolans uppdrag är omfattande och många aktörer önskar att skolan ska kunna förbereda eleverna och finna lösningar.

Det är intressant och enormt utmanande att vara SO-lärare idag. Jag tycker att det är fantastiskt roligt, men upplever att jag skulle behöva mer tid till input och reflektion för att leda ett lärande i tiden. Jag skulle önska mer tid till att diskutera utmaningar i klassrummet med andra SO-lärare.

Den här bloggen har blivit ett sätt för mig att avsätta tid för egen reflektion. Under hösten kommer jag att delta i Forum för Levande historias kompetensutveckling på nätet:Historiebruk och nationalism.  Den kommer säkerligen att fungera som input och injektion för utvecklande av mina ämneskunskaper, samt hur jag ska kunna bli bättre på att hantera kontroversiella och utmanande frågor och ämnen i min undervisning.

För övrigt gläds jag över att årets upplaga av Bok- och biblioteksmässan fokuserar på ”bildning” och demokratifrågor. Seminarieprogrammet ser ut att vara en guldgruva för personal i skolans värld och det är toppen att man lyfter upp dessa ämnen högt på agendan.

 

 

 

 

 

Please follow and like us:

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *