Följ med oss på en overklig resa!

Vi avslutar nu våra uppdrag i Indien och det är nu dags för oss att åka vidare österut.  Åtta olika resegrupper har tillsammans besökt fyra olika städer i Indien där de har fått lösa olika uppdrag som de har publicerat på sina resebloggar.  Vad de har fått vara med om och uppleva redovisar de tydligt med sina inlägg på bloggen.

https://enoverkligresa.blogspot.se/

Eleverna är indelade i basgrupper där de löser vissa uppgifter tillsammans, men de får även individuella uppdrag som de arbetar med enskilt. De skriver allt material i ett gemensamt dokument, där de kan skriva tillsammans och ge varandra respons.

När det nu är take-off för att resa vidare till åtta olika länder i Sydostasien, så kommer arbetsgången följa samma mönster:

Lärarledda baslektioner kring:

 • buddhismen
 • mänskliga rättigheter
 • demokrati och diktatur
 • tips och trix av användandet av globalis.se, www.vardskoll.se, google earth mm.
 • vad man ska tänka på när man ska publicera inläggen på internet

Dessa baslektioner varvas med olika uppdrag som löses i basgrupperna eller individuellt.

Varför har jag tagit mig an arbetet med enOVerkligresa?

Det finns flera skäl, här är några:

 • Verklighetstrogna uppgifter ökar ofta motivationen hos elever.
 • När elevarbeten har fler mottagare än läraren ökar elevernas vilja att prestera bättre och göra bättre lösningar.
 • När vi läser varandras inlägg, så får vi tips till hur vi kan skriva, arbeta och ta oss an uppgifterna. Vi lär av varandra.
 • Kamratrespons ökar lärandet och det uppstår diskussioner kring språkbruk och hur man skriver läsarvänliga texter.
 • Jag som lärare lär av eleverna. Det kan handla om den digitala tekniken, men även när de använder sig av aktuell statistik kring människors levnadsvillkor och diskuterar dessa med mig – då blir jag uppdaterad kring utvecklingstakten i världen och ofta ärligt förvånad.
 • Eleverna tränar förmågor som har med media- och informationskunnighet att göra.

På bloggens startsida skriver jag och Maria inlägg som har med arbetet på bloggen att göra. På OM-sidan finns information och syftesbeskrivningar om projektet. Där publicerar jag även uppgifter som förhoppningsvis andra lärare kan bli inspirerade av och använda.

Följ nu gärna med oss på https://enoverkligresa.blogspot.se/

 

Please follow and like us:

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *