Stör ej – bedömning pågår!

Läraryrket är ett intellektuellt yrke. För att kunna utöva yrket krävs ämneskunskaper, förmåga att tolka skolans kod och att vara förtrogen kring styrdokumenten, samt att omsätta dessa i praktiken.

En av mina viktigaste uppgifter är att bedöma elevernas kunskaper och förmågor, samt att summera dessa till ett betyg.  Jag måste tänka på bedömningen redan när jag planerar ett arbetsområde, eftersom arbetsområdet syftar till att träna de kunskaper och förmågor som ska bedömas. Jag måste ha klart för mig vilka kunskapsaspekter som ska bedömas, för i SO är det orimligt att beta av alla aspekter i kunskapstabellen. Jag måste även se till att mina bedömningsuppgifter utformas så eleverna ges möjlighet till att visa de kunskaper och förmågor som avsetts.

Det är enkelt att hitta på ett arbetsområde och skriva en planering. Att snickra ihop en engagerande lektion går också ganska så raskt.  Men det är svårare att knyta samman säcken och bedöma.

När jag ska bedöma elevernas kunskaper och förmågor, som så småningom ska vägas samman till ett betyg – så är det ett ansvarfullt utövande som inte kan slarvas och hastas igenom. Jag förväntar mig att mina elever tar mina uppgifter på allvar och att de gör sitt bästa för att visa mig vad de kan. På samma sätt har eleverna förväntningar på mig att jag ska göra mitt bästa för att bedöma deras kunskaper på ett så professionellt, likvärdigt och ”rättssäkert” sätt som möjligt. Att sätta betyg är en myndighetsutövning.

Det tar längre tid att bedöma elevernas kunskaper i SO med Lgr 11 än med Lpo 94. Det är tydligare vilka kunskaper och förmågor som ska bedömas och det kräver mer av mig som lärare att se till att eleven får möjlighet att pröva och visa dessa förmågor.  När jag summerar bedömningen enligt olika kunskapskrav ska detta dokumenteras och redovisas i en kunskapstabell. Jag ser det som ett arbetsdokument fram till elevens slutbetyg, men det är även en tabell som ska visas och vara synlig för elever och föräldrar så att de kan följa med i kunskapsutvecklingen. Synliggörandet utmanar och ställer krav på mig som lärare. Om jag får frågor på min bedömning, så ska jag kunna motivera när och hur jag fått bevis för min bedömning.

Samtidigt är det så att utrymmet för det kvalificerade och intellektuella arbetet i praktiken har minskat.  Under den arbetstidsplatsförlagda tiden är det svårt att kunna få tillgång till den samlade tid och arbetsro som denna viktiga del av arbetet kräver.  Och arbetsro för att genomföra kvalificerade bedömningar är a och o.

Om jag som lärare under en längre tid arbetar med högt stresspåslag, så minskar min förmåga att prestera.  Om jag har svårt att få möjlighet till att genomföra bedömningar under min arbetsplatsförlagda arbetstid, så måste detta ske under kvällstid.  Att arbeta med bedömningar under förtroendetiden är fullt möjligt, men inte fullt ut.  Det finns även andra arbetsuppgifter som ska göras och även jag behöver varva ner och återhämta mig inför nästa arbetsdag.

Min önskan är att lärarnas bedömningsarbete synliggörs och att man i schemat ”blockar” tid för bedömning. Kanske även skapar ett tyst arbetsrum med en skylt:

”Stör ej, bedömning pågår!”

 

Please follow and like us:

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *