Lära om, lära genom och lära för demokratin

Sverige är i dag ett land med en hög grad av demokrati. Men så har det inte alltid varit, och det finns heller inte skäl att ta demokratin för given – ty demokrati måste underhållas.

 ”Lära om”:

Sveriges utvecklades inte till ett demokratiskt land över en natt.  Folkskolestadgan 1842 var en viktig milstolpe som slog fast att alla svenska barn skulle gå i folkskola och lära sig den tidens grundläggande utbildning. Det bidrog i sin tur till att det svenska folket blev läskunniga och läste sin Bibel själva, men även att efterfrågan på tidningar och böcker steg. Läskunnigheten gav svenskarna möjlighet att skaffa sig kunskaper om världen. Med tiden kom man att diskutera samhällsfrågor, organisera sig för och övertyga om värdet av de demokratiska principerna.  I Sverige arbetade man under 1900-talet fram starka samhälleliga institutioner, samtidigt som den sociala tilliten var hög.

”Lära genom”:

Om demokratins låga ska fortsätta lysa starkt krävs en fungerande skola där elever från olika kulturer möts och där alla grupper tillskrivs samma status.  Ämneskunskaper och kommunikativa förmågor går hand i hand. Källkritiska förmågor ska tränas för att undvika att omvärldsuppfattningen vilar på ”alternativa fakta”.  Att vara en del av det snabba: de korta youtubeklippen, TV-serierna, bloggar och Instagram  – men samtidigt ha förmågor att följa en längre berättelse i en bok, se en spelfilm,  läsa ett längre reportage och sitta ner och utveckla resonemang i en längre diskussion.

”Lära för”:

Vår värld har många utmaningar i form av rasism, klimatförändringar, vattenbrist, en åldrande befolkning och en ny politisk världsordning. Men vår värld har även många möjligheter där nya tekniker, innovationer och kunskaper möter utmaningarna.  För att nå en hållbar utveckling på sikt behöver vi fortsätta att underhålla basen för vårt samhälle. Då krävs det en ordentlig satsning på en skola där alla elever får med sig ordentliga ämneskunskaper, kommunikativa och källkritiska förmågor – samt en skola där värdegrundsarbetet låter skolan vara den plantskola som vår demokrati vilar på och där den sociala tilliten utvecklas.

En ordentlig satsning kan liknas vid satsningar så som när man införde folkskolan 1842, fattade beslut om att bygga stambanorna eller när man valde att genomföra miljonprojektet. Demokrati behöver underhållas, renoveras och smörjas.

Please follow and like us:

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *